PPF i PPFD – najważniejsze parametry Twojego oświetlenia

Oprawy do uprawy roślin, PPF, PPFD

PPF – Photosynthetic Photon Flux – jest całkowita liczba fotonów, która jest emitowana ze źródła światła. Inaczej mówiąc PPF określa jak dużo promieniowania fotosyntetycznego czynnego jest generowana przez oprawę oświetleniową w ciągu sekundy. Wynik parametru PPF jest wyrażany w umol/s.

PPFD – Photosynthetic Photon Flux Density – jest to liczba fotonów aktywnych fotosynetycznie, które padają na daną powierzchnię w każdej sekundzie. Potocznie możemy określić to jako ilość światła, która faktycznie dociera do rośliny. PPFD jest pomiarem dotyczącym konkretnego miejsca i jest mierzony w mikromolach na metr kwadratowy na sekundę – umol/m2/s. Parametr ten powinien zawsze być uzupełniony o odległość powierzchni od źródła światła oraz lokalizację i czy jest to wartość uśredniona dla danego obszaru. Bez znajomości tych informacji nie można sensownie porównać wartości PPFD.

Zobacz również!

Promieniowanie optyczne i spectrum światła
Promieniowanie optyczne i spectrum światła

Światło czyli promieniowanie widzialne, jego podział i wpływ na roślinę.

PAR chart
Dlaczego światło jest tak ważne dla roślin?

Co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania roślin? Czy każde światło jest dobre?

Chlorofile, fotosynteza, pożywienie roślin
Chlorofile i ich widmo absorbcyjne

Dlaczego liście są zielone? Postrzeganie barw i jak się to ma do przyswajalności światła.

Niebieski, czerwony, par, UV, IR,
Suplementacja światła czerwonego i niebieskiego

Czerwony i niebieski jako kolory najbardziej pochłaniane przez rośliny w celu wspierania fotosyntezy.

Suplementacja w szklarni
Suplementacja światła w szklarni.

W jaki sposób doświetlać uprawy gdy mają już dostęp do światła dziennego.

DLI - Daily Light Integral

Wskaźnik określający dzienną ilość światła dostarczaną do roślin w ciągu roku.

Przewiń na górę