Promieniowanie optyczne i spectrum światła

Promieniowanie optyczne jest to promieniowanie podlegające prawom optyki geometrycznej oraz falowej. Obejmuje ono zakres fal elektromagnetycznych od 100nm do 1mm. Podzielone jest na trzy zakresy: ultrafiolet, światło widzialne oraz podczerwień. Zakres widzialny jest od 380nm do 760nm.

Spektrum światła czyli Widmo optyczne (ang. Spectrum) jest to obraz otrzymany na skutek rozłożenia światła niemonochromatycznego na składowe o różnych długościach fal:

Promieniowanie optyczne i spectrum światła
Monochromatic chart, radiation power
Fala monochromatyczna – jedna długość
Spectrum chart
Widmo – złożenie fal monochromatycznych

Widmo UV (100-400nm) – Spektrum światła UV, które nie jest widoczne dla ludzkiego oka, znajduje się poza zakresem PAR (100nm-400nm). Około 10% światła słonecznego to promieniowanie ultrafioletowe. Rośliny podobnie jak ludzie mogą być uszkodzone przez nadmierną ekspozycję na światło UV. Dzieli się je na 3 rodzaje: UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm) i UV-C (100-280 nm).

Widmo niebieskie (400-500nm) – światło niebieskie jest głównym czynnikiem biorącym udział w fotosyntezie. Widmo światła niebieskiego jest szeroko odpowiedzialne za poprawę jakości roślin – szczególnie w uprawach liściastych. Promuje otwarcie aparatu szparkowego – co pozwala na przedostanie się większej ilości CO2 do liści. Niebieskie światło napędza szczytową absorpcję pigmentu chlorofilu, który jest potrzebny do fotosyntezy.

Jest to niezbędne dla sadzonek i młodych roślin w fazie wegetacji, ponieważ tworzą one zdrową strukturę korzeni i łodyg – a szczególnie ważne, gdy konieczne jest ograniczenie rozciągania łodygi.

Widmo zielone (500-600nm) – Duża część światła zielonego, które świeci na liście jest odbijana. W ten sposób widzimy zielone zabarwienie tej rośliny. Wydawałoby się to marnotrawieniem energii lecz odbite światło jest rozpraszane i przekazywane do liści znajdujących się niżej na roślinie.

Widmo czerwone (600-700nm) – światło czerwone jest drugim głównym czynnikiem biorącym udział w fotosyntezie, ale podobnie jak niebieskie daje wyjątkowe rezultaty w fizjologii roślin. Jest odpowiedzialne za wydłużanie łodyg, ustalanie okresu kwitnienia, pączkowanie oraz przyczynianie się do rytmu okołodobowego roślin.

Widmo dalekie czerwone – far red – (700-800nm) – światło które nie jest uważane za część zakresu PAR (promieniowanie fotosyntetyczne czynne). Gdy naturalne dni są krótkie, oświetlenie o niskiej intensywności (fotoperiodyczne) jest często dostarczane w celu promowania kwitnienia roślin o długim dniu. Dla niektórych roślin dnia długiego, kwitnienie jest najbardziej przyspieszone, gdy oświetlenie fotoperiodyczne zawiera zarówno promieniowanie czerwone, jak i dalekiej czerwieni.

“W oświetleniu roślin liczy się jakość światła czyli odpowiednio dobrane spectrum.”

Zobacz również!

PAR chart
Dlaczego światło jest tak ważne dla roślin?

Co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania roślin? Czy każde światło jest dobre?

Chlorofile, fotosynteza, pożywienie roślin
Chlorofile i ich widmo absorbcyjne

Dlaczego liście są zielone? Postrzeganie barw i jak się to ma do przyswajalności światła.

Oprawy do uprawy roślin, PPF, PPFD
PPF i PPFD - czyli najważniejsze parametry Twojego oświetlenia

Czym żywią się rośliny? Co oznaczają dwa najważniejsze parametry w oświetleniu roślin?

Niebieski, czerwony, par, UV, IR,
Suplementacja światła czerwonego i niebieskiego

Czerwony i niebieski jako kolory najbardziej pochłaniane przez rośliny w celu wspierania fotosyntezy.

Suplementacja w szklarni
Suplementacja światła w szklarni.

W jaki sposób doświetlać uprawy gdy mają już dostęp do światła dziennego.

DLI - Daily Light Integral

Wskaźnik określający dzienną ilość światła dostarczaną do roślin w ciągu roku.

Przewiń na górę